Wspólnota w Kietrzu

Obecna wspólnota Ruchu Światło-Życie w parafii pw. św. Tomasza Apostoła w Kietrzu powstała w marcu 2012 r., kiedy to w czasie Wielkiego Postu proboszcz ks. Leszek Rygucki poprosił pallotyńską grupę ewangelizacyjną o poprowadzenie rekolekcji ewangelizacyjnych. Po przeprowadzonej ewangelizacji również w szkołach, młodzież została zaproszona do wspólnoty i wiele młodych osób odpowiedziało na to zaproszenie. Członkowie wspólnoty formują się w ciągu roku w małych grupach. Zwieńczeniem pracy rocznej są rekolekcje letnie. Każdy uczestnik jedzie na swoją Oazę w zależności od stopnia formacji. Oprócz cotygodniowych spotkań w małych grupach, wszyscy gromadzą się także w każdą sobotę na spotkaniu ogólnym. Spotkanie ogólne jest bardzo różnorodne. Czasami modlitewne nabożeństwo lub celebracja, innym razem spotkanie dyskusyjne, w zależności od potrzeb wspólnoty i tego, czym żyje w danej chwili Kościół. Wspólnota organizuje też integracyjne wyjazdy, które sprzyjają budowaniu wzajemnych więzi. Oazowicze angażują się w życie parafii poprzez różne posługi, np. w czasie festynu parafialnego, jak również podczas nabożeństw, czuwań i wieczorów uwielbienia. Obecna wspólnota nie jest pierwszą Oazą w historii parafii, gdyż już w latach 80. działał aktywnie Ruch Światło-Życie.

Moderatorem wspólnoty jest proboszcz ks. Leszek Rygucki.

Opiekunem - wikary ks. Szymon Cała.

Animatorami: Bożena Sękala OV, Aleksandra Kuśnierz, Izabela Wołoszyn i Paweł Korsan.